ЈЕДИНСТВЕНА НАЦИОНАЛНА АДРЕСА

Српско друштво за ИТС

за све који се баве интелигентним системима у транспорту

 • Интелигентни системи у транспорту (ИТС)

  Интелигентни системи у транспорту увођењем нових технолошких решења повезују телекомуникације, електронику и информационе технологије са саобраћајним и грађевинским инжењерством у циљу унапређења начина планирања, креирања, коришћења, одржавања и управљања транспортних система.

  Самим тим, у групу интелигентних система у транспорту сврставају се сва решења која омогућавају разним групама корисника да координисаније, ефикасније и квалитетније користе транспортна средства.

 • Сви модови транспорта

  Примена интелигентних система у транспорту није ограничена на један мод саобраћаја; штавише, нове технологије отварају могућности примене на свим путничким и теретним модовима саобраћаја (друмски, железнички, водни, ваздушни), као и на њиховим комбинацијама (мултимодални/интермодални).

Циљеви

 • Сарадња са релевантним националним, регионалним и европским институцијама које су задужене за имплементацију ИТС-а

 • Умрежавање националних, регионалних и европских компанија које поседују неопходна стручна знања за увођење ИТС-а 

 • Промоција активности и обављање едукација у циљу побољшања имплементације ИТС-а у Србији

 • Подршка у развоју и имплементацији ИТС стратегије и акционог плана у Србији

 • Подршка у транспоновању ИТС директиве 2010/40 и повезаних аката у национално законодавство

Српски члан у мрежи националних ИТС удружења


Новости

Најновије активности Српског друштва за ИТС

ИТС конгрес

Европски ИТС конгрес 2023

Петнаести по реду Европски ИТС конгрес је одржан у Конгресном центру у Лисабону у Португалији  између 22. и 24. маја 2023. године. Конгресу је присуствовало више од 2500 учесника из преко 60 земаља, укључујући и представнике Српског друштва за ИТС.

На овом конгресу, Српско друштво за ИТС постало је члан ITS Nationals. 

ITS Nationals - мрежа националних ИТС удружења је један од партнера у организацији Европског ИТС конгреса. 

Пленарна седница ITS Nationals

Српско друштво за ИТС постало је члан ITS Nationals

На пленарној седници ITS Nationals - мреже националних ИТС удружења која је одржана у предвечерје Европског ИТС конгреса у Лисабону 21. маја 2023. године, Српско друштво за ИТС је формално примљено у мрежу националних ИТС удружења - ITS Nationals.

Кроз овако окупљену мрежу националних ИТС удружења омогућено је да се ИТС знање и информације прошире и промовишу на прави начин свим релевантним учесницима на локалном и националном нивоу.

Студијска посета

Српско друштво за ИТС у посети Словенији

Словеначко ИТС удружење угостило је 8. и 9. новембра чланове Српског друштва за ИТС . Размена искустава сродних удружења укључила је и посету регионалном контролном центру саобраћаја и националној приступној тачки за Словенију који се налазe у Драгомељу у Домжалама.

Контактирајте нас

Име и презиме Електронска пошта Порука Пошаљи 

Српско друштво за ИТС

Кнегиње Зорке 2, 11000 Београд, Србија

+381 11 381 2000

office@itsserbia.rs

Понедељак - петак: 8:00 - 16:00