Српски члан у ИТС националним организацијама

Од 2023. године и Европском ИТС Конгресу у Лисабону, Српско друштво за ИТС представља Србију у ITS Nationals – група европских националних асоцијација за интелигентне транспортне системе. Мрежа ИТС асоцијација игра виталну улогу у проширивању знања о Интелигентним транспортним системима (ИТС). Ова повезаност је од кључног значаја за премошћавање јаза у информисању о ИТС-у, обезбеђујући да и локални и национални актери буду правовремено и квалитетно информисани и укључени у напредак у области паметне мобилности, што помаже и јачању глобалне ИТС мреже.

Мрежа тренутно обухвата 29 организација-чланица са визијом да буде најреспектабилнији глас и главни канал за свеобухватну размену информација у области ИТС-а у Европској унији.