Add Your Heading Text Here

НАШ ФОКУС

ИТС Србија, Национално удружење за интелигентне транспортне системе, основано је 2022. године с циљем да доприносе побољшању ефикасности и безбедности у српском транспортном систему и имплементацији најбољих европских пракси.

Као део националних ИТС удружења и ERTICO - ИТС Европе, ИТС Србија усклађује своје „фокусне“ области са партнерским организацијама.
Повезујемо четири „фокусне“ области и иницијативе које прелазе границе сектора:

Add Your Heading Text Here

Повезана, кооперативна и аутоматизована мобилност

Пејзаж високо аутоматизованих возила у Европи се брзо развија, обележен значајним напретком у рачунарској снази и технологији прикупљања података (сензори), олакшавајући прикупљање обимних стварних података за алгоритме машинског учења.

ИТС Србија има за циљ да одигра важну улогу у интегрисању Кооперативних интелигентних транспортних система (C-ITS), мобилне конективности и аутоматизованих возила, утичући на европске политике кроз партнерство са ERTICO-ом и националним ИТС удружењима, те подстицање сарадње у Србији.

Add Your Heading Text Here

Чиста и еколошка мобилност

Паметне иновације у мобилности су кључне за смањење еколошког утицаја транспорта, посебно у потрошњи горива и емисијама, с обзиром да транспорт тренутно доприноси значајном делу глобалних емисија гасова са ефектом стаклене баште.

ИТС Србија сарађује са својим партнерима и подржава их у развоју чистијих решења мобилности путем интелигентних транспортних система, наглашавајући значај интероперабилности и пружања бољих информација ради подршке доношењу одлука како за кориснике, тако и за пружаоце услуга.

Add Your Heading Text Here

Урбана мобилност

Будуће политике транспорта ће све више узимати у обзир урбану и руралну демографску структуру, с циљем оптимизације управљања инфраструктуром како за људе, тако и за робу кроз различите модове транспорта попут бициклизма, пешачења, јавног превоза и урбаног ваздушног саобраћаја.

Аутоматизована мобилност као услуга (MaaS) постаће уобичајена, нудећи разноврсне опције путовања подржане интероперабилним системима плаћања.

Управљање саобраћајем ће еволуирати како би постало више предиктивно и интерактивно, подстичући сарадњу између приватних и јавних ентитета.

ИТС Србија се обавезује на сарадњу и подршку својим партнерима у имплементацији кооперативних апликација и персонализованих услуга мобилности како би побољшали квалитет путовања и смањили емисије.

Add Your Heading Text Here

Транспорт и логистика

Загушење, посебно на путевима, представља значајан изазов за европски транспорт. Годишње трошкови загушења износе око 1% бруто домаћег производа (БДП) и доприноси значајним емисијама угљеника.

Како би се овај проблем решио, учесници у логистици имплементирају стратегије усмерене на интеграцију ланца снабдевања, мултимодални транспорт и консолидацију доставе.

Дигитализација транспортних мрежа и инфраструктуре представља још један изазов, с потенцијалом да интегрише различите модалитете транспорта у беспрекорни логистички ланац снабдевања широм Европе.

ИТС Србија подржава своје партнере у раду на решењима за повезивање информационих система за логистику, користећи технологије попут вештачке интелигенције, великих података и Интернета ствари.

Add Your Heading Text Here

Пројекти који прелазе секторске границе

Препознајући повезану природу паметне мобилности, ИТС Србија се брине да напредак у једном подручју утиче на друге и предузима секторске активности ради унапређења своје мисије.
Ове активности обухватају стандардизацију, интероперабилност, успостављање центара знања о паметној мобилности и обуку о дигитализацији транспорта.

Интероперабилност је од суштинског значаја за размену података између уређаја и платформи и она се олакшава кроз напоре стандардизације, омогућавајући интеграцију различитих технологија у обједињене услуге.

ИТС Србија у сарадњи са ERTICO-ом пружа могућност својим члановима да учествују на догађајима TESTFEST™: серији техничких радионица за тестирање интероперабилности између стварних уређаја и система.

TESTFEST™ догађаји постали су референца за све активности ERTICO-а у вези са кооперативним ITS, eCall-ом, IoT-ом, логистиком и управљањем саобраћајем.