Интелигентни транспортни системи

Интелигентни системи у транспорту увођењем нових технолошких решења повезују телекомуникације, електронику и информационе технологије са саобраћајним и грађевинским инжењерством.

Основни циљ је начин планирања, креирања, коришћења, одржавања и управљања транспортних система.

Самим тим, у групу интелигентних система у транспорту сврставају се сва решења која омогућавају разним групама корисника да координисаније, ефикасније и квалитетније користе транспортна средства.

Примена интелигентних система у транспорту није ограничена на један мод саобраћаја; штавише, нове технологије отварају могућности примене на свим путничким и теретним модовима саобраћаја (друмски, железнички, водни, ваздушни), као и на њиховим комбинацијама (мултимодални/интермодални).