Вести

Србија је постала придружени члан C-Roads платформе

Србија је управо постала члан платформе C-Roads – заједничке иницијативе држава-чланица Европске уније и оператора путева који су у фази инсталирања C-ITS-а (Кооперативног ИТС-а) за тестирање и операције. Ова платформа се стара да се пилотски инсталације хармонизују, обезбеђујући интероперабилност...