Мисија

Интелигентни транспортни системи (ИТС) су напредне апликације које имају за циљ да обезбеде иновативне услуге повезане са различитим модовима транспорта и управљањем саобраћајем и омогуће различитим корисницима да буду боље информисани и безбедније, да користе транспортне мреже на координиран и "паметнији" начин.

ИТС интегришу телекомуникације, електронику и информационе технологије са транспортним инжењерством како би планирали, дизајнирали, оперисали, одржавали и управљали транспортним системима.

Примена информационих и комуникационих технологија у сектору путног транспорта и његовим интерфејсима са другим модовима транспорта значајно ће допринети унапређењу еколошке перформансе, ефикасности, укључујући енергетску ефикасност, безбедности и сигурности путног транспорта, укључујући транспорт опасних материја, јавну безбедност и покретност путника и робе, истовремено осигуравајући функционисање унутрашњег тржишта као и повећане нивое конкурентности и запослености.