О нама

ИТС Србија, Национално удружење за интелигентне транспортне системе, основано је 2022. године с циљем доприноса побољшању ефикасности и безбедности у српском транспортном систему и имплементацији најбољих европских пракси.

Удружење је независна организација чланова која представља интересне стране у области интелигентних транспортних система, укључујући добављаче, власти и истраживачке институције које раде на интелигентним решењима, у саобраћају на различитим нивоима и у различитим индустријама, у приватним и јавним организацијама.

Мрежа обухвата како путнички, тако и теретни транспорт у свим видовима транспорта: водени, ваздушни, железнички и друмски.

Асоцијација је активна широм Србије, а план је да буде укључена у низ пројеката у областима инвестиција, заједно са или у име чланова. На тај начин, асоцијација ће пружити вредност својим члановима и остати релевантна и ефикасна.

Као члан ITS nationals и ERTICO - ИТС Европе, ИТС Србија остварује сарадњу са стручњацима из целе Европе, прикупљајући и дељењу искустава те стварајући нове могућности.

Чланови удружења ће имати прилику да приступе семинарима, вебинарима, професионалним мрежама и редовним ажурирањима вести не само из Србије, већ и из свих европских земаља које су део ITS nationals и ERTICO - ИТС Европе.

Без обзира на коју улогу играте у имплементацији ИТС услуга - да ли "желите", "правите", "користите" или "управљате" ИТС услугама, имате своје место у ИТС Србија.