have a question?

Сви модови транспорта

Примена интелигентних система у транспорту није ограничена на један мод саобраћаја; штавише, нове технологије отварају могућности примене на свим путничким и теретним модовима саобраћаја (друмски, железнички, водни, ваздушни), као и на њиховим комбинацијама (мултимодални/интермодални).