Члан мреже националних ИТС удружења

На пленарној седници мреже националних ИТС удружења (ITS Nationals) која је одржана у предвечерје Европског ИТС конгреса у Лисабону 21. маја 2023. године, ИТС Србија је формално примљена у мрежу националних ИТС удружења – ITS Nationals.

Кроз овако окупљену мрежу националних ИТС удружења омогућено је да се ИТС знање и информације прошире и промовишу на прави начин свим релевантним учесницима на локалном и националном нивоу.