Вести

Дан стратешких дијалога

Јуче, у уторак 28. новембра, обележио је преломни тренутак за европску заједницу интелигентних транспортних система (ИТС), јер се одвијала пленарна седница Националних удружења ИТС-а у канцеларијама ERTICO – ИТС Европе у Бриселу. Пленарна седница је створила услове за стратешке дијалоге и иновативне идеје, чврсто утврђујући...