Презентација нацрта Националне стратегије развоја саобраћаја

Презентација нацрта Националне стратегије развоја саобраћаја Републике Србије 2023 – 2030 и Програма за увођење Интелигентних транспортних система 2023 – 2030, с Акционим плановима одржана је 20. марта 2024. године у Хотелу М, Булевар Ослобођења 56а, у Београду.

 

Уводну реч имао је Министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре господин Горан Весић који је представио тренутне активности владе и инвестиције у саобраћајну инфраструктуру као и планове будућег развоја. Министар је назначио значај усвајања националне стратегије и захвалио се свим учесницима у изради стратегије.

 

Презентација Стратегије је започета презентацијом процеса израде Стратегије, а наставила са Предлогом Стратегије, коју чине 5 основних стубова:

 

  • интеграција саобраћаја у транспортни систем ЕУ и ТЕН-Т мрежу
  • побољшање домаћег система саобраћаја
  • побољшање управљања у сектору саобраћаја
  • еколошки чист, сигуран и одрживи развој сектора саобраћаја
  • дигитализација сектора саобраћаја

 

Стратегија имплементације Интелигентних транспортних система (ИТС), као најзначајнији сегмент дигитализације саобраћаја је посебно издвојена и представљена у оквиру Националне стратегије развоја саобраћаја.

 

У завршном делу презентације, разматрани су очекивани резултати Стратегије, укључујући економске, социјалне и еколошке бенефите, изазове и акције, као и кораци који треба да се предузму у њеној имплементацији.

 

Представници Српског друштва за ИТС активно учествују у изради Стратегије. Стратегија је препознала Српско друштво за ИТС као једног од значајних чинилаца у процесу планирања, реализације и промоције ИТС-а у Србији. Било нам је задовољство да присуствујемо презентацији нацрта Стратегије и да дискутујемо на све актуелне теме са колегама из ове области. Чланови друштва наставиће да дају свој допринос даљој разради Стратегије до усвајања коначне верзије и након тога, у имплементацији и промоцији.