Савет усваја нову директиву

„Интелигентни транспортни системи могу нам уштедети време, смањити емисије и загушења, те поједноставити планирање путовања. Усвајање нове директиве данас је прекретница на нашем путу ка паметнијој, сигурнијој и ефикаснијој мобилности широм Европе“, рекла је Ракел Санчез Хименез (Raquel Sánchez Jiménez), вршитељка дужности шпанског министра саобраћаја, мобилности и урбане агенде.

 

С циљем убрзања дигиталне транзиције и „паметне“ мобилности у ЕУ, Савет је усвојио нови оквир за имплементацију интелигентних транспортних система (ИТС) ревидирањем директиве из 2010. године. Ревидирана директива има за циљ да узме у обзир технолошка достигнућа у области мобилности попут повезане и аутоматизоване мобилности, апликација за мобилност на захтев и мултимодални транспорт. Такође, директива тежи убрзању доступности и побољшању интероперабилности дигиталних података који подржавају сервисе попут мултимодалних планера путовања и навигационих услуга. Ово ће омогућити међусобну комуникацију између возила и путне инфраструктуре, на пример, како би се упозорило на неочекиване догађаје, попут гужве на путу. Измењени закон представља важан корак ка стварању заједничког европског простора података о мобилности.

 

Главне одредбе нове директиве

 

Измењена директива проширује обим претходне директиве како би покрила нове услуге, укључујући информације о мултимодалности, услуге резервације и издавања карата (на пример, апликације за проналажење и резервисање путовања које комбинују јавни превоз, услуге дељених аутомобила или јавних бицикала), комуникација између возила и инфраструктуру и аутоматизовану мобилност.

 

Нова директива такође поставља циљеве везане за дигитализацију и доступност кључних информација битних за возача, као што су оне о ограничењима брзине, радовима на путевима и мултимодалним чворовима, као и пружању основних услуга, као што су информације о безбедности на путевима. Предности за кориснике транспорта ће се материјализовати у широј покривености информација у реалном времену и напреднијим интелигентним системима за помоћ при кретању великим брзинама.

 

Нова директива задржава оквирни карактер ИТС директиве из 2010. године.

 

Измењена директива стога садржи програм имплементације који покрива најмање наредних 5 година и прецизан географски обим путне мреже за који подаци морају бити доступни као основни захтев. Путем делегираних аката Комисија може додатно допунити одређене аспекте овог програма имплементације.

 

У анексима нове директиве наведене су врсте података које је потребно обезбедити на нивоу Уније, а које између осталог укључују услове приступа за тунеле и мостове, ограничења брзине, планове вођења саобраћаја, трајна ограничења приступа, затварање путева, радове на путу, привремене мере управљања саобраћајем, као и критичне услуге, као што су услуге саобраћајних информација у вези са безбедношћу на путевима.

 

ERTICO-ИТС ЕВРОПЕ поздравља ревидирану ИТС директиву

 

Усвојена од стране Савета министара ЕУ након сагласности са Европским парламентом у понедељак, 23. октобра 2023. године, измењена директива представља важан закон за заједницу ИТС-а и задовољни смо што читамо да су технолошки развоји, укључујући CCAM (Connected, Cooperative and Automated Mobility), мобилност као услуга (MaaS) и мултимодалност, препознати на технолошки нeутралан начин. Законодавци потврђују тежњу ка већој доступности података и интероперабилности за различите услуге мобилности, попут мултимодалних планера путовања и навигационих услуга. Измењени регулативни оквир, датиран из 2010. године, служи као темељ за успостављање заједничког европског простора података о мобилности, што представља трансформативни развој за шири пејзаж мобилности. Проширује обим претходних правила и обухвата нова решења и услуге, укључујући мултимодалне информације, услуге резервације и издавања карата, као и апликације које олакшавају резервацију путовања, комбиновање јавног превоза са услугама дељења аутомобила и бицикла, као и комуникацију између возила и инфраструктуре (V2I/V2X) и аутоматизовану мобилност. Потреба за дигитализацијом кључних информација, укључујући ограничења брзине, радове на путу и мултимодалне приступне тачке, уз пружање основних услуга, укључујући информације о безбедности на путу, резултоваће широм покривеношћу података у реалном времену и прецизнијим системима за интелигентну подршку брзине за кориснике транспорта.

 

Наша ИТС заједница сада с нестрпљењем очекује објављивање текста у наредним недељама и остаје на располагању да помогне државама чланицама у спровођењу правила у национално законодавство у наредне 2 године. ERTICO је јединствено европско јавно-приватно партнерство у срцу овог пакета ИТС-а за пружање решења и услуга кроз различите активности као што су иновациони и имплементациони пројекти финансирани од стране ЕУ, заговарање и вођство у размишљању, као и ИТС конгреси и догађаји, у сарадњи са мрежом ITS Nationals организација. ERTICO је такође инкубатор за иновације и технолошки напредак кроз иновацијске платформе као што је ТМ 2.0, фокусирајући се на интерактивно и напредно управљање саобраћајем, дељење података и информације о саобраћају у реалном времену, укључујући делегирану уредбу РТТИ и ТН-ИТС о подацима о мапама и сарадњи између креатора мапа, путних органа и јавне власти, као и платформа Подаци за безбедност на путевима DFRS (Data for Road Safety) о размени података о саобраћајним информацијама које се односе на безбедност. ERTICO такође наставља динамичну сарадњу са MaaS алијансом и ТИСА-ом (TISA-ом). Као део припреме и примене Европског простора података о мобилности, доприносимо европским суфинансираним партнерским пројектима, укључујући PrepDSpace4Mobility, и новопокренути пројекат примена ЕМДС (deployEMDS). Наше динамично учешће у НАПЦОРЕ-у (NAPCORE-у) је такође истакнуто кроз серију радионица ТН-ИТС (TN-ITS) и ТМ 2.0 у сарадњи са Холандским министарством (NDW) и пружаоцима услуга. Више о званичном саопштењу прочитајте овде.

 

Следећи кораци

 

Након формалног усвајања од стране Савета, нова директива ће бити објављена у званичном часопису ЕУ у наредним недељама и ступиће на снагу двадесетог дана након објављивања. Државе чланице ће имати 24 месеца након ступања на снагу нове директиве да се придржавају њених одредби.

 

Позадина

 

Комисија је у децембру 2020. године усвојила саопштење о стратегији одрживе и паметне мобилности која предлаже фундаменталну трансформацију европског транспортног система како би се постигао циљ одрживе, паметне и отпорне мобилности. Дигитализација је неопходан покретач ове трансформације и учиниће цео транспортни систем беспрекорним и ефикаснијим. Такође ће додатно повећати нивое безбедности, сигурности, поузданости и удобности. Стратегија идентификује примену интелигентних транспортних система (ИТС) као кључну акцију у изградњи повезаног и аутоматизованог мултимодалног система мобилности. ИТС интегрише телекомуникационе и информационе технологије са транспортним инжењерингом у циљу планирања, пројектовања, рада, одржавања и управљања транспортним системима.

 

Директива 2010/40/ЕУ (Директива ИТС) је дизајнирана да буде оквир за убрзање и координацију примене и употребе ИТС-а примењеног на друмски транспорт и његових интерфејса са другим видовима транспорта. Услед технолошког развоја, неопходна је радикална реформа законодавног оквира. У том циљу, Комисија је 15. децембра 2021. године поднела предлог за ревизију директиве. Овај предлог је део пакета законодавних иницијатива које имају за циљ допринос остваривању циљева декарбонизације, дигитализације и веће отпорности у саобраћајној инфраструктури. Савет је усвојио општи приступ о овом предлогу 2. јуна 2022. и након међуинституционалних преговора са Европским парламентом („тријалози“) привремени договор о тексту измењене директиве постигнут је 9. јуна 2023. године.

Извор: Европски савет